pl / en / de
IMEKA
SYSTEMY ALARMOWE
IMEKA
SYSTEMY ALARMOWE

Jesteśmy firmą specjalizującą się w wykonywaniu instalacji słabo- oraz silnoprądowych na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Nasze przedsiębiorstwo posiada piętnastoletnie doświadczenie w projektowaniu, montażu oraz serwisowaniu powyższych instalacji.

Dowiedz się więcej
IMEKA
SYSTEMY ALARMOWE
GWARANCJA
JAKOŚCI

Gwarantujemy kompleksowe wykonanie instalacji od etapu projektowania po serwisowanie różnych systemów, nasze instalacje są wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami.

Zobacz naszą ofertę
IMEKA
SYSTEMY ALARMOWE
PONAD
20 LAT
DOŚWIADCZENIA

Posiadamy cenne doświadczenie wynikające ze współpracy ze znanymi kontrahentami przy dużych przedsięwzięciach, gdzie uzyskiwaliśmy uznanie inwestorów

Zobacz listę realizacji
v

Kompleksowy zakres usług

projetk
Projekt

Prace w tym zakresie wykonujemy zarówno w oparciu o zlecenia strikte projektowe jak i w ramach nam kompleksowo powierzonych realizacji w formule design & build.

realizacja
Wykonanie

Specjalizujemy się również w trudnych adaptacjach oraz wymianach systemów na istniejących obiektach.

serwis
Serwis

Oferujemy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. Świadczymy usługi tak aby zapewnić bezkonfliktowość naszych działań z bieżącą działalnością danego obiektu.

Imeka - usługi

Instalacje budynkowe

Specjalizujemy się od założenia firmy w wykonaniu m.in.: SSP, DSO, SSWiN, SKD, CCTV, LAN, ofertę uzupełniliśmy po zmianach w strukturze właścicielskiej o instalacje silnoprądowe, automatykę budynkową oraz pozostałe instalacje słaboprądowe, stając się kompleksowym dostawcą w dziedzinie instalacji budynkowych.

Gwarantujemy kompleksowe wykonanie instalacji od etapu projektowania po serwisowanie różnych systemów, nasze instalacje są wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami.


Zapoznaj się z ofertą

5 minut o naszej firmie

Firmy które nam zaufały

imeka - klienci imeka - klienci imeka - klienci imeka - klienci imeka - klienci imeka - klienci imeka - klienci imeka - klienci imeka - klienci imeka - klienci imeka - klienci imeka - klienci imeka - klienci imeka - klienci imeka - klienci imeka - klienci

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Imeka sp. z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (KRS: 0000600578, NIP: 6322014471, REGON: 363657240) z siedzibą w Jaworznie, ul. Chopina 98 43-600 Jaworzno, e-mail biuro@imeka.pl;

2) cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są zależne od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: w przypadku rekrutacji będzie to Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji, w przypadku obsługi Pani/Pana zapytania podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, po zawarciu umowy właściwe regulacje zawarte w umowie i ciążące na nas obowiązki prawne, w przypadku wykorzystywanego przez nas monitoringu na cele zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia odpowiednie regulacje prawne;

3) Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do celu przetwarzania: w przypadku przesłania CV do zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku udzielania informacji o naszych usługach, przygotowania i negocjowania oferty do 6 miesięcy po zakończeniu tego procesu, a w przypadku zatrudnienia, świadczenia usług lub dokonania przez nas zakupu zgodnie z okresem określonym w umowie lub we właściwych regulacjach prawnych jak ustawowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów sprzedaży i zakupów lub okres gwarancyjny, w przypadku wykorzystywanego przez nas monitoringu na cele zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia okres do 3 miesięcy;

4) pragniemy podkreślić, że nie gromadzimy o Pani/Panu informacji ponad te, które zostały nam przekazane w trakcie obsługi Pani/Pana zgłoszeń i zapytań osobiście lub przez Pani/Pana przełożonych i/lub współpracowników lub ponad te, które są wymagane do zawarcia umowy, jej prawidłowej realizacji oraz udokumentowania; 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi zaufani kontrahenci: partnerzy biznesowi (jak firmy zajmujące się obsługą informatyczną), dostawcy usług jak dostawcy wykorzystywanych przez nas rozwiązań chmurowych (hostingu poczty, oprogramowania biurowego i biznesowego), jednak ewentualne przekazywanie Państwa danych osobowych będzie związane wyłącznie z naszą bieżącą działalnością i przyjętymi przez nas metodami pracy, obsługą Państwa zapytań, świadczeniem usług lub zatrudnieniem, a odbiorcy Pani/Pana danych osobowych nie otrzymują zgody na wykorzystywanie powierzonych do przetwarzania danych dla własnych celów. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również podmioty i instytucje, którym dane są przekazywane ze względu na ciążące na nas obowiązki prawne lub jest to wymagane do prawidłowej realizacji umów (np. urzędy skarbowe, ZUS);

6) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji Pani/Pana praw prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@imeka.pl;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być: dobrowolne (w kontaktach biznesowych, w procesie ofertowania), wymagane przepisami prawa (w celu zawarcia umowy i jej pełnej realizacji) lub dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania czynności, w ramach których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe (jak uczestniczenie w procesie rekrutacji).