pl / en / de
Oferta
Oferujemy również szkolenia z zakresu obsługi urządzeń oraz szeroko pojęte doradztwo eksploatacyjne.

dział projektowy Dział projektowy

Prace w tym zakresie wykonujemy zarówno w oparciu o zlecenia strikte projektowe jak i w ramach nam kompleksowo powierzonych realizacji w formule design & build. Nasze biuro dysponuje doświadczeniem, kwalifikacjami oraz potencjałem wykonawczym pozwalającym zapewnić wysoki standard usług oraz krótkie terminy realizacji. Zakres wykonywanych usług projektowych od projektów budowlanych po kompleksowe projekty wykonawczo-warsztatowe jest analogiczny do zakresu prac świadczonych przez dział wykonawczy oraz dział serwisu. Jak w przypadku pozostałych działów dzielimy zakres prac na tzw. ”core business” oraz usługi świadczone przez nas uzupełniająco.

Zakres prac stanowiący trzon przedsiębiorstwa - tzw. ”core business”:

Instalacje niskoprądowe:

 • instalacje sygnalizacji pożaru (SAP)
 • instalacje oddymiania
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
 • instalacje antywłamaniowe (SSWiN) oraz dozoru telewizyjnego (CCTV)
 • instalacje elektroakustyczne i systemy informacji (ELA)
 • elektroniczne systemy kontroli dostępu (KD)
 • instalacje telefoniczne, sieć strukturalna

Automatyka i układy sterowania:

 • układy sterowania i automatyki przemysłowej
 • BMS
 • instalacje EIB
 • integracja systemów

Zakres prac świadczonych przez nasze przedsiębiorstwo uzupełniająco:

Instalacje silnoprądowe:

 • instalacje elektryczne i elektroenergetyczne
 • dystrybucja mocy
 • instalacje siłowe, gniazd wtykowych i oświetlenia
 • instalacje odgromowe, uziemienia, połączeń wyrównawczych, przeciwprzepięciowe

Sieci i urządzenia energetyczne:

 • stacje transformatorowe
 • linie kablowe i napowietrzne SN, nn, oświetlenie terenów

W procesie projektowym wykorzystywane jest wyłącznie licencjonowane oprogramowanie specjalistyczne. Dysponujemy własnymi urządzeniami poligraficznymi, co zapewnia odpowiednią jakość i terminowość usług. Istnieje możliwość wykonania dokumentacji w językach obcych (DE, EN), przy uwzględnieniu stosownych norm i przepisów narodowych oraz międzynarodowych.

dział wykonawczy Dział wykonawczy

Realizujemy kompleksowo instalacje silno- i słaboprądowe na obiektach kubaturowych różnego rodzaju, w zakresie analogicznym do zakresu usług świadczonych przez dział projektowy oraz dział serwisu. Abstrahując od wykonawstwa instalacji w nowo budowanych budynkach specjalizujemy się również w trudnych adaptacjach oraz wymianach systemów na istniejących obiektach. Jak w przypadku pozostałych działów dzielimy zakres prac na tzw. ”core business” oraz usługi świadczone przez nas uzupełniająco.

Zakres prac stanowiący trzon przedsiębiorstwa:

Instalacje niskoprądowe:

 • instalacje sygnalizacji pożaru (SAP)
 • instalacje oddymiania
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
 • instalacje antywłamaniowe (SSWiN) oraz dozoru telewizyjnego (CCTV)
 • instalacje elektroakustyczne i systemy informacji (ELA)
 • elektroniczne systemy kontroli dostępu (KD)
 • instalacje telefoniczne, sieć strukturalna

Automatyka i układy sterowania:

 • układy sterowania i automatyki przemysłowej
 • BMS
 • instalacje EIB
 • integracja systemów

Zakres prac świadczonych przez nasze przedsiębiorstwo uzupełniająco:

Instalacje silnoprądowe:

 • instalacje elektryczne i elektroenergetyczne
 • dystrybucja mocy
 • instalacje siłowe, gniazd wtykowych i oświetlenia
 • instalacje odgromowe, uziemienia, połączeń wyrównawczych, przeciwprzepięciowe

Sieci i urządzenia energetyczne:

 • stacje transformatorowe
 • linie kablowe i napowietrzne SN, nn, oświetlenie terenów

Istnieje możliwość prefabrykowania szaf oraz rack’ow wszystkich ww. branż w jednym z naszych warsztatów. Posiadamy w celu realizacji ww. zakresu prac niezbędne zaplecze sprzętowe w formie środków transportu, narzędzi ogólnego zastosowania, narzędzi specjalistycznych, urządzeń pomiarowych oraz sprzętu BHP. Dział wykonawczy dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami oraz potencjałem gwarantującym wysoki standard usług oraz krótkie terminy realizacji. 15 lat doświadczenia mówią same za siebie!

dział serwisowy Dział serwisowy

Oferujemy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny w zakresie analogicznym do zakresu usług świadczonych przez dział projektowy oraz dział wykonawczy. Świadczymy swoje usługi tak aby zapewnić bezkonfliktowość naszych działań z bieżącą działalnością danego obiektu. Wszystkie prace wykonujemy zgodnie z przyjętymi na wstępie przez obie strony ustaleniami. Praca poza normatywnymi godzinami jest dla naszego personelu niczym nadzwyczajnym. Istnieje również możliwość wykonania prac adaptacyjno-remontowych w trakcie regularnych czynności serwisowych, w zależności od zakresu robót są one wykonywane bezpośrednio przez dział serwisowy lub we współpracy z działem wykonawczym. Jak w przypadku pozostałych działów dzielimy zakres prac na tzw. ”core business” oraz usługi świadczone przez nas uzupełniająco.

Zakres prac stanowiący trzon przedsiębiorstwa - tz. ”core business”:

Instalacje niskoprądowe:

 • instalacje sygnalizacji pożaru (SAP)
 • instalacje oddymiania
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
 • instalacje antywłamaniowe (SSWiN) oraz dozoru telewizyjnego (CCTV)
 • instalacje elektroakustyczne i systemy informacji (ELA)
 • elektroniczne systemy kontroli dostępu (KD)
 • instalacje telefoniczne, sieć strukturalna

Automatyka i układy sterowania:

 • układy sterowania i automatyki przemysłowej
 • BMS
 • instalacje EIB
 • integracja systemów

Zakres prac świadczonych przez nasze przedsiębiorstwo uzupełniająco:

Instalacje silnoprądowe:

 • instalacje elektryczne i elektroenergetyczne
 • dystrybucja mocy
 • instalacje siłowe, gniazd wtykowych i oświetlenia
 • instalacje odgromowe, uziemienia, połączeń wyrównawczych, przeciwprzepięciowe

Sieci i urządzenia energetyczne:

 • stacje transformatorowe
 • linie kablowe i napowietrzne SN, nn, oświetlenie terenów

Oferujemy również szkolenia z zakresu obsługi urządzeń oraz szeroko pojęte doradztwo eksploatacyjne.

Posiadamy w celu realizacji ww. zakresu prac niezbędne zaplecze sprzętowe w formie środków transportu, narzędzi ogólnego zastosowania, narzędzi specjalistycznych, urządzeń pomiarowych oraz sprzętu BHP.